Pesthy Ügyvédi Iroda

Ingatlan és cégügyek több mint húsz éves tapasztalattal

Ingatlan jog

Ingatlan adásvételi, csere és ajándékozási szerződések

Ügyvédi Irodánk több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a különböző ingatlan átruházási szerződések, okiratok megszerkesztése vonatkozásában.

Tulajdonátruházó szerződés esetén a szolgáltatásunk magában foglalja a tulajdonjog átvezetéshez szükséges földhivatali eljárásban nyújtott képviseletet is. 

Társasági jog

Céges alapító okiratok és változásbejegyzési eljárások

Irodánk több mint 400 gazdasági társaság alapító okiratát és változásbejegyzéseit kezeli. 2017-ben több mint 120 változásbejegyzési eljárásban képviseltük ügyfeleinket.
 

Gazdasági jog

Gazdasági társaságok peres képviselete

Irodánk széles körben látja el megbízóink képviseletét gazdasági jogi peres eljárásokban és egyéb jogvitákban
 

Büntetőjog és szabálysértési jog

Terhelt személyek büntetőeljárási képviselete és sértetti képviselet ellátása

Kiterjedt tapasztalattal rendelkezünk a büntetőeljárás különböző szakaszaiban ellátott védői tevékenység terén

Egyéb szolgáltatásaink/szakterületeink

Kártérítési jog

Kártérítési jogi képviselet szerződésszegéssel és szerződésen kívüli károkozás vonatkozásában is

Csődeljárás és felszámolási eljárás

Vállaljuk társaságok hitelezőként és adósként ellátandó képviseletét csőd és felszámolási eljárásokban

Fizetési meghagyásos eljárások és hagyatéki eljárások

Megbízóink érdekeit a közjegyzői kamara előtt fizetési meghagyásos és hagyatéki eljárásokban is képviseljük